Bảo mật thông tin

Bảo mật thông tin

Chính sách bảo mật thông tin (Xem chi tiết tại điều 68 đến Điều 73 Nghị định 52/2013/NĐ-CP), bao gồm:
 
1. Thông tin thu thập
Những loại thông tin BTH thu thập bao gồm:
 • Họ và tên khách hàng, địa chỉ liên hệ
 • Email, số điện thoại di động, số điện thoại bàn

2. Phạm vi sử dụng
 • BTH chỉ sử dụng thông tin thu thập được cho mục đích chăm sóc khách hàng
 • BTH có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ với khách hàng bằng các hình thức như: thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin khuyến mãi hay dịch vụ mới

3. Thời gian lưu trữ
 • BTH sẽ lưu trữ thông tin do khách hàng cung cấp trên hệ thống phần mềm CRM trong thời gian theo dõi bảo hành sản phẩm.
 • BTH sẽ tiến hành xóa thông tin khách hàng khi sản phẩm đã qua hết thời hạn bảo hành hoặc khách hàng có yêu cầu hủy thông tin đã cung cấp.

4. Đơn vị thu thập và quản lý thông tin
 • Công ty TNHH Tổng Hợp BTH
 • Điện thoại: 0939 516 161
 
5. Cập nhật thông tin
- Khách hàng muốn chỉnh sửa hoặc thay đổi thông tin vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng theo số 0939 516 161
 
6. Cam kết bảo mật
 • BTH không được quyền chia sẻ thông tin của Quý khách cho bất kỳ một đơn vị nào khác.
 • Trong trường hợp đặc biệt, BTH có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin khách hàng như: khi có căn cứ cho việc cung cấp thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng, sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật mà được cơ quan có thẩm quyền yêu cầu bằng văn bản.
 • BTH cam kết tuân thủ Luật bảo mật và các Nguyên tắc bảo mật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.