Hình thức vận chuyển

Hình thức vận chuyển

Khu vực giao hàng
– Phạm vi giao hàng toàn quốc.
 
Biểu phí và thời gian nhận hàng
– BTH áp dụng thời gian và biểu phí giao hàng theo biểu giá của Công ty Cổ phần Bưu Chính Viettel như sau: