Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán

Phương thức thanh toán áp dụng các hình thức:


1. Thanh toán bằng tiền mặt khi nhận hàng, hình thức COD (cash on delivery)
– Áp dụng cho tất cả khách hàng mua online qua dịch vụ chuyển phát nhanh, nhận hàng, kiểm tra chất lượng, thanh toán.
 
2. Thanh toán trả trước chuyển khoản online
– Áp dụng cho khách hàng sử dụng phương thức thanh toán online:
 
3. Thanh toán trả trước trực tiếp trên website