Sửa phần cứng

Sửa phần cứng


SỬA MAIN ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
GIGABYE 275,000 – 375,000 3 tháng
ASUS 275,000 – 375,000 3 tháng
MSI 275,000 – 375,000 3 tháng
MACSONY 275,000 – 375,000 3 tháng
ASROCK 275,000 – 375,000 3 tháng
BIOSTAR 275,000 – 375,000 3 tháng
 
THAY MAIN ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
GIGABYE 980,000 – 1,450,000 1 - 3 năm
ASUS 980,000 – 1,450,000 1 - 3 năm
MSI 980,000 – 1,450,000 1 - 3 năm
MACSONY 980,000 – 1,450,000 1 - 3 năm
ASROCK 980,000 – 1,450,000 1 - 3 năm
BIOSTAR 980,000 – 1,450,000 1 - 3 năm
 
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay ram 2GB 450,000 3 năm
Thay ram 4GB 750,000 3 năm
Thay HDD 500GB 1,200,000 2 - 3 năm
Thay Case 300,000 3 năm
Thay DVD 420,000 1 năm
Thay nguồn thường 330,000 2 năm
Thay nguồn công suất Báo giá 3 năm
Thay VGA Báo giá 3 năm
Vệ sinh tổng quát Desktop 165,000 -

Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định.
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161
DELL ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay màn hình 1,400,000 – 2,200,000 1 năm
Thay ổ cứng Báo giá 1 năm
Thay keyboard 780,000 1 năm
Thay pin 780,000 1 năm
Thay DVD 850,000 1 năm
Sửa Mainboard 550,000 – 950,000 3 tháng
Thay Mainboard 2,500,000 – 4,200,000 3 tháng
 
ACER ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay màn hình 1,600,000 – 1,800,000 1 năm
Thay ổ cứng Báo giá 1 năm
Thay keyboard 780,000 1 năm
Thay pin 780,000 1 năm
Thay DVD 850,000 1 năm
Sửa Mainboard 550,000 – 950,000 3 tháng
Thay Mainboard 2,800,000 3 tháng
 
HP ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay màn hình 1,400,000 – 2,500,000 1 năm
Thay ổ cứng Báo giá 1 năm
Thay keyboard 780,000 1 năm
Thay pin 780,000 1 năm
Thay DVD 850,000 1 năm
Sửa Mainboard 550,000 – 950,000 3 tháng
Thay Mainboard 2,500,000 – 3,300,000 3 tháng
 
VOSTRO ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay màn hình 1,400,000 – 1,800,000 1 năm
Thay ổ cứng Báo giá 1 năm
Thay keyboard 780,000 1 năm
Thay pin 780,000 1 năm
Thay DVD 850,000 1 năm
Sửa Mainboard 550,000 – 950,000 3 tháng
Thay Mainboard 2,200,000 – 2,500,000 3 tháng
 
SONY VAIO ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay màn hình 2,200,000 – 2,500,000 1 năm
Thay ổ cứng Báo giá 1 năm
Thay keyboard 850,000 1 năm
Thay pin Báo giá 1 năm
Thay DVD 850,000 1 năm
Sửa Mainboard 950,000 – 1,600,000 3 tháng
Thay Mainboard 3,300,000 – 4,500,000 3 tháng
Vệ sinh tổng quát Laptop, iMac, Macbook 350,000 -

Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định. 
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay màn hình iMac 2012 - 21.5 in 7,000,000 6 tháng
Thay màn hình iMac 2012 - 27 in 12,000,000 6 tháng
Thay màn hình iMac 2014 - 21.5 in 7,000,000 6 tháng
Thay màn hình iMac 2014 - 27 in 12,000,000 6 tháng
Thay màn hình iMac 2015 - 21.5 in 12,000,000 6 tháng
Thay màn hình iMac 2015 - 27 in 12,000,000 6 tháng
Vệ sinh tổng quát Laptop, iMac, Macbook 350,000 -

Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định. 
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161
HP ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay mực tận nơi 165,000 1 tháng
Thay Rum 200,000 1 tháng
Thay gạt 120,000 1 tháng
Thay trục xu 150,000 1 tháng
Trục từ 250,000 - 300,000 1 tháng
Thay cuộn giấy 250,000 - 350,000 1 tháng
Sửa - thay rơ le 300,000 - 500,000 1 tháng
 Cuộn giấy 400,000 - 600,000 1 tháng
Thay bao lụa 600,000 - 1,200,000 1 tháng
 
CANON ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay mực tận nơi 165,000 1 tháng
Thay Rum 200,000 1 tháng
Thay gạt 120,000 1 tháng
Thay trục xu 150,000 1 tháng
Trục từ 250,000 - 300,000 1 tháng
Thay cuộn giấy 250,000 - 350,000 1 tháng
Sửa - thay rơ le 300,000 - 500,000 1 tháng
 Cuộn giấy 400,000 - 600,000 1 tháng
Thay bao lụa 600,000 - 1,200,000 1 tháng
 
BROTHER ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay mực tận nơi 250,000 1 tháng
Thay Rum 300,000 1 tháng
Thay gạt Báo giá 1 tháng
Thay trục xu Báo giá 1 tháng
Trục từ Báo giá 1 tháng
Thay cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Sửa - thay rơ le Báo giá 1 tháng
 Cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Thay bao lụa Báo giá 1 tháng
 
SAMSUNG ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay mực tận nơi 250,000 1 tháng
Thay Rum 300,000 1 tháng
Thay gạt Báo giá 1 tháng
Thay trục xu Báo giá 1 tháng
Trục từ Báo giá 1 tháng
Thay cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Sửa - thay rơ le Báo giá 1 tháng
Cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Thay bao lụa Báo giá 1 tháng
 
FUJI ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay mực tận nơi 250,000 1 tháng
Thay Rum 300,000 1 tháng
Thay gạt Báo giá 1 tháng
Thay trục xu Báo giá 1 tháng
Trục từ Báo giá 1 tháng
Thay cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Sửa - thay rơ le Báo giá 1 tháng
Cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Thay bao lụa Báo giá 1 tháng
 
XEROX DỊCH VỤ BẢO HÀNH
Thay mực tận nơi 250,000 1 tháng
Thay Rum 300,000 1 tháng
Thay gạt Báo giá 1 tháng
Thay trục xu Báo giá 1 tháng
Trục từ Báo giá 1 tháng
Thay cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Sửa - thay rơ le Báo giá 1 tháng
Cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Thay bao lụa Báo giá 1 tháng
 
RICOH ĐƠN GIÁ BẢO HÀNH
Thay mực tận nơi 250,000 1 tháng
Thay Rum 300,000 1 tháng
Thay gạt Báo giá 1 tháng
Thay trục xu Báo giá 1 tháng
Trục từ Báo giá 1 tháng
Thay cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Sửa - thay rơ le Báo giá 1 tháng
Cuộn giấy Báo giá 1 tháng
Thay bao lụa Báo giá 1 tháng

Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng đều được bảo hành theo qui định. 
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161