Sửa phần mềm

Sửa phần mềm


1./ CÀI 1 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP 220,000
Windows 7
Windows 8
Windows 8,1
Windows 10
Các phần mềm được cài đặt bao gồm: Microsoft Office, Adobe acrobat, Autodesk autocad, Autodesk 3ds max, Hỗ trợ kê khai thuế, Cấu hình Oulook, Lạc việt, Nitro Pro, Adobe master, SketchUp pro, ProShow Gold, CorelDRAW, MatLab, Mapinfo, SolidWork, Revit, Cài đa ngôn ngữ, Các phần mềm yêu cầu thêm

2./ CÀI 2 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP + Windows 7 275,000
Windows XP + Windows 8
Windows XP + Windows 8,1
Windows XP + Windows 10
Windows 7 + Windows 8
Windows 7 + Windows 8,1
Windows 7 + Windows 10
Windows 8 + Windows 8,1
Windows 8 + Windows 10
Windows 8,1 + Windows 10

3./ BẢN QUYỀN ANTIVIRUS

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Kaspersky Anti-Virus 1PC 180,000
Kaspersky Anti-Virus 3PC 350,000
Kaspersky Internet Security 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security 3PC 580,000
Kaspersky Internet Security 5PC 780,000
Kaspersky Internet Security cho Mac 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security cho Android 1 máy 200,000
Bkav Pro 299,000
BMS (cho SmartPhone) 299,000
Trend Micro 260,000

4./ BẢN QUYỀN MICROSOFT

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL 2,834,000
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL 3,942,000
Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM 15,388,000
Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,400,000
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,450,000
Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB 4,300,000
Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 1,950,000
Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,377,000
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,550,000
Off Mac Home Student 2016 English APAC EM Medialess 2,204,000
Off Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess 4,609,000
Office 365 Home 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 1,470,000
Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 879,000


Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng, phần mềm đều được bảo hành theo qui định. 
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161

1./ CÀI 1 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP 250,000
Windows 7
Windows 8
Windows 8,1
Windows 10
Các phần mềm được cài đặt bao gồm: Microsoft Office, Adobe acrobat, Autodesk autocad, Autodesk 3ds max, Hỗ trợ kê khai thuế, Cấu hình Oulook, Lạc việt, Nitro Pro, Adobe master, SketchUp pro, ProShow Gold, CorelDRAW, MatLab, Mapinfo, SolidWork, Revit, Cài đa ngôn ngữ, Các phần mềm yêu cầu thêm

2./ CÀI 2 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows XP + Windows 7 330,000
Windows XP + Windows 8
Windows XP + Windows 8,1
Windows XP + Windows 10
Windows 7 + Windows 8
Windows 7 + Windows 8,1
Windows 7 + Windows 10
Windows 8 + Windows 8,1
Windows 8 + Windows 10
Windows 8,1 + Windows 10

3./ BẢN QUYỀN ANTIVIRUS

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Kaspersky Anti-Virus 1PC 180,000
Kaspersky Anti-Virus 3PC 350,000
Kaspersky Internet Security 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security 3PC 580,000
Kaspersky Internet Security 5PC 780,000
Kaspersky Internet Security cho Mac 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security cho Android 1 máy 200,000
Bkav Pro 299,000
BMS (cho SmartPhone) 299,000
Trend Micro 260,000

4./ BẢN QUYỀN MICROSOFT

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL 2,834,000
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL 3,942,000
Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM 15,388,000
Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,400,000
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,450,000
Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB 4,300,000
Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 1,950,000
Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,377,000
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,550,000
Off Mac Home Student 2016 English APAC EM Medialess 2,204,000
Off Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess 4,609,000
Office 365 Home 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 1,470,000
Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 879,000

Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng, phần mềm đều được bảo hành theo qui định. 
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161

1./ CÀI 1 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Mac OS 550,000
Các phần mềm được cài đặt bao gồm: Microsoft Office, Adobe acrobat, Cài đa ngôn ngữ, Các phần mềm yêu cầu thêm
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows 7 550,000
Windows 8
Windows 8,1
Windows 10
Các phần mềm được cài đặt bao gồm: Microsoft Office, Adobe acrobat, Autodesk autocad, Autodesk 3ds max, Hỗ trợ kê khai thuế, Cấu hình Oulook, Lạc việt, Nitro Pro, Adobe master, SketchUp pro, ProShow Gold, CorelDRAW, MatLab, Mapinfo, SolidWork, Revit, Cài đa ngôn ngữ, Các phần mềm yêu cầu thêm

2./ CÀI 2 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Mac OS + Windows 7 550,000
Mac OS + Windows 8
Mac OS + Windows 8,1
Mac OS + Windows 10

3./ BẢN QUYỀN ANTIVIRUS

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Kaspersky Anti-Virus 1PC 180,000
Kaspersky Anti-Virus 3PC 350,000
Kaspersky Internet Security 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security 3PC 580,000
Kaspersky Internet Security 5PC 780,000
Kaspersky Internet Security cho Mac 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security cho Android 1 máy 200,000
Bkav Pro 299,000
BMS (cho SmartPhone) 299,000
Trend Micro 260,000

4./ BẢN QUYỀN MICROSOFT

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL 2,834,000
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL 3,942,000
Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM 15,388,000
Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,400,000
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,450,000
Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB 4,300,000
Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 1,950,000
Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,377,000
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,550,000
Off Mac Home Student 2016 English APAC EM Medialess 2,204,000
Off Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess 4,609,000
Office 365 Home 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 1,470,000
Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 879,000

 
Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng, phần mềm đều được bảo hành theo qui định. 
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161

1./ CÀI 1 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Mac OS 550,000
Các phần mềm được cài đặt bao gồm: Microsoft Office, Adobe acrobat, Cài đa ngôn ngữ, Các phần mềm yêu cầu thêm
DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows 7 550,000
Windows 8
Windows 8,1
Windows 10
Các phần mềm được cài đặt bao gồm: Microsoft Office, Adobe acrobat, Autodesk autocad, Autodesk 3ds max, Hỗ trợ kê khai thuế, Cấu hình Oulook, Lạc việt, Nitro Pro, Adobe master, SketchUp pro, ProShow Gold, CorelDRAW, MatLab, Mapinfo, SolidWork, Revit, Cài đa ngôn ngữ, Các phần mềm yêu cầu thêm

2./ CÀI 2 HDH

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Mac OS + Windows 7 550,000
Mac OS + Windows 8
Mac OS + Windows 8,1
Mac OS + Windows 10

3./ BẢN QUYỀN ANTIVIRUS

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Kaspersky Anti-Virus 1PC 180,000
Kaspersky Anti-Virus 3PC 350,000
Kaspersky Internet Security 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security 3PC 580,000
Kaspersky Internet Security 5PC 780,000
Kaspersky Internet Security cho Mac 1PC 300,000
Kaspersky Internet Security cho Android 1 máy 200,000
Bkav Pro 299,000
BMS (cho SmartPhone) 299,000
Trend Micro 260,000

4./ BẢN QUYỀN MICROSOFT

DỊCH VỤ ĐƠN GIÁ
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 C+B4:B17lt Device CAL 2,834,000
Windows Server CAL 2012 English 1pk DSP OEI 5 Clt User CAL 3,942,000
Windows Svr Std 2012 R2 x64 English 1pk DSP OEI DVD 2CPU/2VM 15,388,000
Win Pro 7 SP1 x32 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 7 SP1 x64 English 1pk DSP OEI Not to China DVD LCP 3,310,000
Win Pro 8 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 8,1 x64 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Pro 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 3,310,000
Win Home 10 Win32 Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,400,000
Win Home 10 64Bit Eng Intl 1pk DSP OEI DVD 2,450,000
Win Pro 10 32-bit/64-bit Eng Intl USB 4,300,000
Office Home and Student 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 1,950,000
Office Home and Business 2013 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,377,000
Office Home and Business 2016 32-bit/x64 English APAC EM DVD 4,550,000
Off Mac Home Student 2016 English APAC EM Medialess 2,204,000
Off Mac Home Business 1PK 2016 English APAC EM Medialess 4,609,000
Office 365 Home 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 1,470,000
Office 365 Personal 32-bit/x64 English Subscr 1YR APAC EM Medialess 879,000

Ghi chú:
Tất cả linh kiện thay thế hoặc sửa phần cứng, phần mềm đều được bảo hành theo qui định. 
Để bảo hành lâu hơn, Quý khách hãy dùng gói dịch vụ bảo hành mở rộng
Bảng báo giá mang tính chất tham khảo. Có thể thay đổi.
Để nắm được thông tin thực tế vui lòng liên hệ Zalo / Viber / SMS: 0939 516161